Rekvizīti

SIA „Kesto”

Vaiņodes iela 11,

Liepāja, LV-3407, Latvija

reģ. Nr.: 42103029695

PVN reģ. Nr.: LV42103029695

konts: Nr.: LV78RIKO0002013043969

Banka: AS LUMINOR banka

Bankas kods: RIKOLV2X

Tālr.: 63422000

e-pasts: kesto@kesto.lv

Paraksttiesīgās personas:

SIA “Kesto“valdes priekšsēdētājs Ainars Feldmanis

SIA “Kesto” valdes loceklis Mārtiņš Feldmanis

2 + 3 =

Kontakti

Tālr.: 634 22000,
E-pasts: kesto@kesto.lv

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kesto”
Reģ. Nr. 42103029695

PVN reģ.Nr.LV42103029695

konts: Nr. LV78RIKO0002013043969

Banka: AS LUMINOR banka

Bankas kods: RIKOLV2X

Atrašanās vieta

Vaiņodes ielā 11, Liepājā, LV-3407