Elektrotīkli ar spriegumu līdz 20 kV, iekšējie elektrotīkli ar spriegumu līdz 1 kV:

Kabeļu līnijas līdz 20 kV

Gaisvadu līnijas līdz 20 kV

Transformatoru apakšstacijas līdz 20 kV

Sadales ietaises līdz 20 kV

Elektrotīklu projektēšana līdz 20 kV

Apgaismošanas un spēka elektroinstalācijas ar spriegumu līdz 1 kV

Objektu zibens aizsardzības izbūve

Ārējie un iekšējie telekomunikācijas tīkli

Vājstrāvas tīkli

Uzzināt vairāk

Kontakti

Tālr.: 634 22000,
E-pasts: kesto@kesto.lv

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kesto”
Reģ. Nr. 42103029695

PVN reģ.Nr.LV42103029695

konts: Nr. LV78RIKO0002013043969

Banka: AS LUMINOR banka

Bankas kods: RIKOLV2X

Atrašanās vieta

Vaiņodes ielā 11, Liepājā, LV-3407