TELEKOMUNIKĀCIJA

Uzņēmums piedāvā veikt elektronisko sakaru tīklu būvniecību t. sk. telekomunikāciju maģistrālo un sadales kabeļu tīklu (tai skaitā kabeļu kanalizācijas), optisko tīklu ierīkošanas, būvniecības un rekonstrukcijas darbu vadīšana un uzraudzība.

SIA „Kesto” darbiniekiem ir nepieciešamie sertifikāti un licences, lai veiktu telekomunikāciju sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības pakalpojumus.

Kontakti

Tālr.: 634 22000,
E-pasts: kesto@kesto.lv

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kesto”
Reģ. Nr. 42103029695

PVN reģ.Nr.LV42103029695

konts: Nr. LV78RIKO0002013043969

Banka: AS LUMINOR banka

Bankas kods: RIKOLV2X

Atrašanās vieta

Vaiņodes ielā 11, Liepājā, LV-3407