AS “Sadales tīkls”
SIA “UPB nams “
SIA “Arčers”
SIA “RERE Būve
SIA “Aizputes ceļinieks”

‘SIA”A-LAND”
SIA ”Saldus ceļinieks”
SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”
SIA “Energoapgādes tīkli”
SIA “Fima”
SIA “Vides enerģija”
SIA “RECK”
LPPI “Komunālā pārvalde”