Elektrotīkli ar spriegumu līdz 20 kV, iekšējie elektrotīkli ar spriegumu līdz 1 kV:

- Kabeļu līnijas līdz 20 kV
- Gaisvadu līnijas līdz 20 kV
- Transformatoru apakšstacijas līdz 20 kV
- Sadales ietaises līdz 20 kV
- Elektrotīklu projektēšana līdz 20 kV
- Apgaismošanas un spēka elektroinstalācijas ar spriegumu līdz 1 kV
- Objektu zibens aizsardzības izbūve
- Ārējie un iekšējie telekomunikācijas tīkli (celtniecība, rekonstrukcija, remonts, projektēšana)
- Vājstrāvas tīkli

- Elektrotīklu projektēšana līdz 20 kV
- Apgaismošanas un spēka elektroinstalācijas ar spriegumu līdz 1 kV
- Objektu zibens aizsardzības izbūve
- Ārējie un iekšējie telekomunikācijas tīkli (celtniecība, rekonstrukcija, remonts, projektēšana)
- Saules paneļu uzstādīšana
- Dažāda veida elektriskie mērījumi un pārbaudes