ELEKTROMONTĀŽA

Uzņēmumam ir visa nepieciešamā tehnika, aparatūra un materiāli, kā arī darbiniekiem ir vajadzīgie sertifikāti un licences, lai nodrošinātu būvdarbu vadīšanu, projektēšanu un uzraudzību.
SIA „Kesto” veic sekojošus elektromontāžas pakalpojumus:
– elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība t. sk.;
– transformatoru apakšstacijas līdz 20 KV;
– gaisvadu elektropārvades līnijas līdz 20 KV;
– kabeļu elektropārvades līnijas līdz 20 KV;
– spēka un apgaismes instalācijas līdz 1 KV;
– elektroietaišu līdz 1 KV tehnisko parametru pārbaude un mērīšana;
– gaisa vadu līniju ierīkošanas un rekonstrukcijās darbu vadīšana un uzraudzība;

Kontakti

Tālr.: 634 22000,
E-pasts: kesto@kesto.lv

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kesto”
Reģ. Nr. 42103029695

PVN reģ.Nr.LV42103029695

konts: Nr. LV78RIKO0002013043969

Banka: AS LUMINOR banka

Bankas kods: RIKOLV2X

Atrašanās vieta

Vaiņodes ielā 11, Liepājā, LV-3407